lottery-page-winnings
%(lottery_name)s = Test
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_url)s = /test
%(lottery_url_with_host)s = www.stotta.se/test
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://www.stotta.se/test
%(lottery_hashtag)s =
%(lottery_registration_date)s = 2019-03-20
%(lottery_paragraph)s = 17
%(lottery_manager)s =
%(lottery_controller)s =
%(lottery_cycle)s = week
%(lottery_amount_of_numbers)s = 0
%(lottery_participation_limit)s = 2
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(lottery_pool_value)s = 0
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(organisation_name)s = Test IF
%(organisation_number)s = 54555445-4444
%(organisation_address)s = Testvägen 1
%(organisation_names)s = Test IF
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_user_condition_url)s = /test/user-condition/
%(lottery_page_about_url)s = /test/about/
%(lottery_page_qa_url)s = /test/questions-and-answers/
%(lottery_page_winnings_url)s = /test/winnings/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /test/lottery-licence/
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /test/certify-locality/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På www.stotta.se/test anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.