lottery-page-winnings
%(lottery_name)s = Stötta Essunga Ryttarförening
%(lottery_price)s = 150
%(lottery_url)s = /essungarf
%(lottery_url_with_host)s = www.stotta.se/essungarf
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://www.stotta.se/essungarf
%(lottery_hashtag)s = stöttaessungarf
%(lottery_registration_date)s = 2015-10-27
%(lottery_paragraph)s = 17
%(lottery_manager)s = Berit Ericsson
%(lottery_controller)s = Lisbeth Johansson
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_amount_of_numbers)s = 5
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 733
%(lottery_pool_value)s = 300
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 60
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(organisation_name)s = Essunga Ryttarförening
%(organisation_number)s = 868400-5237
%(organisation_address)s = Berget 403, 465 31 Nossebro
%(organisation_names)s = Essunga Ryttarförening
%(organisation_area)s = Essunga
%(lottery_page_user_condition_url)s = /essungarf/user-condition/
%(lottery_page_about_url)s = /essungarf/about/
%(lottery_page_qa_url)s = /essungarf/questions-and-answers/
%(lottery_page_winnings_url)s = /essungarf/winnings/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /essungarf/lottery-licence/
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /essungarf/certify-locality/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På www.stotta.se/essungarf anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 733 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.