lottery-page-winnings
%(lottery_name)s = Stötta Telge SIBK
%(lottery_price)s = 75
%(lottery_url)s = /telge-sibk
%(lottery_url_with_host)s = www.stotta.se/telge-sibk
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://www.stotta.se/telge-sibk
%(lottery_hashtag)s = stottatelge
%(lottery_registration_date)s = 2015-09-17
%(lottery_paragraph)s = 17
%(lottery_manager)s = Mats Källgren
%(lottery_controller)s = Leif Ola Axzell
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_amount_of_numbers)s = 11
%(lottery_participation_limit)s = 35
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1466
%(lottery_pool_value)s = 330
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 30
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(organisation_name)s = Telge SIBK
%(organisation_number)s = 815600-4882
%(organisation_address)s = Västergård Arena, Västergatan 2, 15145 Södertälje
%(organisation_names)s = Telge SIBK
%(organisation_area)s = Södermanland
%(lottery_page_user_condition_url)s = /telge-sibk/user-condition/
%(lottery_page_about_url)s = /telge-sibk/about/
%(lottery_page_qa_url)s = /telge-sibk/questions-and-answers/
%(lottery_page_winnings_url)s = /telge-sibk/winnings/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /telge-sibk/lottery-licence/
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /telge-sibk/certify-locality/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På www.stotta.se/telge-sibk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1466 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.