lottery-page-about
%(lottery_name)s = Stötta Oddevold
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_url)s = /oddevold
%(lottery_url_with_host)s = www.stotta.se/oddevold
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://www.stotta.se/oddevold
%(lottery_hashtag)s = stöttaikoddevold
%(lottery_registration_date)s = 2015-12-06
%(lottery_paragraph)s = 16
%(lottery_manager)s = Christer Strömberg
%(lottery_controller)s = Per Olsson
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_amount_of_numbers)s = 0
%(lottery_participation_limit)s = 5
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(lottery_pool_value)s = 0
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(organisation_name)s = IK Oddevold
%(organisation_number)s = 858500-1517
%(organisation_address)s = Fossums kvarnväg 4
%(organisation_names)s = IK Oddevold
%(organisation_area)s = Uddevalla
%(lottery_page_user_condition_url)s = /oddevold/user-condition/
%(lottery_page_about_url)s = /oddevold/about/
%(lottery_page_qa_url)s = /oddevold/questions-and-answers/
%(lottery_page_winnings_url)s = /oddevold/winnings/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /oddevold/lottery-licence/
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /oddevold/certify-locality/

Om Stöttalotteriet och stötta.se

Vad är det här?

Det ska du få reda på genast. Du befinner dig på stötta.se som är en plattform för IK Oddevold Stöttalotteri. Här kan du läsa mer om hur Stöttalotteriet fungerar, hur du gör för att bli en Stöttare, få reda på när det är dragning samt se hur mycket och vad du kan vinna.

Tre snabba steg för att bli en Stöttare

Att bli en Stöttare av IK Oddevold sker i tre steg. Först behöver du skapa ett konto på stötta.se. Sen godkänner du villkoren för lotteriet och väljer hur många lotter du vill ha. Sista steget är att välja hur du vill betala. Väljer du kortbetalning slussar vi dig vidare till en en extern betaltjänst, väljer du autogiro behöver du skriva ut en medgivandeblankett och skicka till oss. Nu är du aktiv Stöttare och lottprenumerant, med chans att vinna fina vinster varje month, samtidigt som du ger ett ekonomiskt stöd till IK Oddevold.

Lotteriet i praktiken

Stöttalotteriet är ett lottlöst lotteri. I praktiken betalar du för att få ett unikt nummer i lotteriets databas. Anmälan på stötta.se är endast en intresseanmälan, och innebär inte att du är med i lotteriet. För att gå med i lotteriet behöver du registrera dina uppgifter för betalning.

Betalning

Du kan inte betala lotteriet direkt på stötta.se, utan vi anvisar dig vidare till våra samarbetspartners för trygg och säker betalning, så att du kommer igång som lottprenumerant. Du väljer själv om du vill betala via återkommande kortdebitering (sker via DIBS) eller med Autogiro. Väljer du betalsättet Autogiro måste medgivandeblanketten vara oss tillhanda senast fem bankdagar innan dagen för spelstopp, annars deltar du först i nästkommande lotteri.

Prenumeration och uppsägning

Lotteriet fungerar som en prenumeration. Så länge du inte säger upp prenumerationen kommer 100 kr dras från ditt betalkort eller konto (beroende på vilket betalningssätt du har valt) en gång per month. Väljer du att avbryta betalningen betraktas det som att du säger upp din prenumeration. Vill du sedan vara med i lotteriet igen behöver du logga in på stötta.se och aktivera din prenumeration. Ditt konto på plattformen stötta.se avslutas däremot inte på grund av utebliven betalning.

Dragning

Alla som är aktiva Stöttare, det vill säga har betalat sin eller sina lotter för innevarande month, är med i dragningen av months-vinsten.

Vinster

Vinstbeloppet är 40 % av lotteriets omsättning och ges till en ensam vinnare i form av kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinstavisering

Efter dragningen skickas ett mail till alla aktiva Stöttare om att resultatet är publicerat. Tre dagar efter dragning skickas även ett individuellt mail till vinnaren.

Stöttningen

Att ha chans på fina priser är såklart roligt. Men vi vill tacka dig för att du samtidigt stöttar vår förening. Av dina inbetalade pengar går 40 % till vår verksamhet. 40 % går till vinster till dig och 20 % till lotteriets system, lottredovisning, support och vinstdistribution. Tack än en gång, din insats gör skillnad!

Lottsats

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.

Viktiga datum

En spelomgång har tre viktiga moment.
Spelstart = Dagen då lotteriet öppnar. Om du är betalande Stöttare kommer pengar att dras från ditt kort/konto denna dag. Är normalt första bankdagen i månaden av spelperioden.
Spelstopp = Sista betaldagen för att få vara med i spelomgångens dragning. Är normalt sista bankdagen i månaden för spelperioden.
Dragning = Dagen då spelomgångens dragning publiceras.